Krav Maga PoznańSekcje afiliowane Stowarzyszenia Krav Maga Polska

Krav Maga Kids

Dla dzieci od 7 roku życia KRAV MAGA w naszych sekcjach jest znakomitym uzupełnieniem zajęć wychowania fizycznego realizowanych w formie atrakcyjnej, z zachowaniem zasad prawidłowego wychowania, rozwoju dostosowanym do wieku i sprawności fizycznej. Na treningach uczymy współpracy z rówieśnikami oraz poczucia własnej wartości i tolerancji dla innych.

Główne założenia programowe realizowane w sekcjach dla dzieci to:
• odciągnięcie dzieci od komputera, smartfona i telewizora poprzez wyrobienie zdrowych nawyków ruchowych zaproponowanych w formie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych, opartych na szerokim wachlarzu sportów i sztuk walki skupionych w systemie KRAV MAGA;
• poprawa bezpieczeństwa poprzez edukację w kierunku kształtowania bezpiecznych nawyków, w odpowiedzi na zagrożenia przemocą wobec nieletnich ze strony rówieśników, osób starszych i dorosłych;
• wyrobienie poczucia własnej wartości i poszanowania innych bez względu na rasę, kolor skóry, wyznania religijne i poglądy polityczne – wychowanie w duchu tolerancji;
• zapobieganie uzależnieniom dzieci i młodzieży od smartfonów, alkoholu, papierosów i narkotyków – profilaktyka antynarkotykowa;
• nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
• nauka sposobów rozpoznawania i zapobiegania skutkom zagrożeń wynikających z wypadków komunikacyjnych, anomalii pogodowych, klęsk żywiołowych i innych zdarzeń spowodowanych przez ludzi lub siły natury;
• zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego przez dodatkowe zajęcia ruchowe prowadzone w atrakcyjnej formie rywalizacji w sportach walki, uzupełniające zajęcia wychowania fizycznego realizowane w podstawie programowej szkół podstawowych i gimnazjalnych;
• wyrobienie umiejętności współpracy w parach i zespole – grupie.

Przeczytaj więcej o Krav Maga Kids na stronie Stowarzyszenia Krav Maga Polska:
www.kravmaga.org.pl